— VALMENTAJAT —

Yhteistyötä yhdessä - nuoret keskiössä - kaikilla tasoilla

"Yhdessä" on yksi E-jollaliiton tälle vuodelle asettamista painopistealueista. Tällä tarkoitetaan yhteisen tekemisen meininkiä eli erityisesti yhteistyötä yli seurarajojen ja kaikilla tasoilla. Miten tämä on lähtenyt toimimaan käytännössä?

- Loistavasti!, vastaa liiton puheenjohtaja Jukka Muhonen. -Liitto asetti tehtäväkseen edistää, koordinoida ja tukea nuorten valmennuksen kehittämistä yhteistyössä kaikkien E-jollaseuravalmentajien kanssa, hän jatkaa.

- Tämä E-yhteistoiminta käynnistettiin vuoden 2018 alussa ja siinä ovat olleet mukana seurojen nykyiset valmentajat sekä loistavan lisän ja osaamisen tuoneet entiset E-jollapurjehtijat, valmentajat sekä muita asiasta kiinnostuneita, kertoo Kirsi Alanen, joka on E-jollaliiton hallituksen edustajana toiminut yhteistyön käynnistäjänä ja fasilitaattorina. - Valmennustoiminnan kehittämisen keskeisenä ajatuksena on ollut jakaa avoimesti omaa valmennuspääomaa muille valmentajille. Oppia haetaan laaja-alaisemmin eri valmentajien osaamisalueita hyödyntämällä ja kehittämällä parempaa sekä monipuolisempaa harjoittelua isommalla ryhmällä. Lähtökohtaisesti ajatuksena on saada hyvää valmennusta kaikille purjehtijoille.

Valmennusyhteistyössä on suunniteltu ja toteutettu yhteisleirejä, joiden yksi päätarkoitus on tarjota monipuolista ja hyvää valmennusta yli seurarajojen kaikille Suomen E jollapurjehtijoille. -Purjehtijat ovat innoissaan uusista treenikavereista, joiden kanssa treenatessa pääsee haastamaan itseään enemmän sekä saamaan vaihtelevaa näkemystä eri valmentajilta. Seuravalmentajille tämä on suuri apu, jossa kokeneemmat valmentajat voivat sparrata uudempia valmentajatulokkaita, jotka taas voivat tuoda kokeneemmille konkareille kokonaan uudenlaisia ajatuksia, sanoo Kirsi Alanen.

Koko vuoden jatkunut tiivis yhteistyö on osoittanut, että valmentajat ja purjehtijat haluavat olla osa isompaa kokonaisuutta ja kehittyä yhdessä isommalla joukolla. Valmentajat ovat mm. perustaneet yhteisen whatsApp-ryhmän keskinäistä tiedonkulkua tehostamaan ja yhteistyötä tehdään myös kilpailuissa yli seurarajojen. - Hyvässä valmentajien välisessä vuorovaikutuksessa erilaisten näkemyksien ja kokemuksien kautta syntyy osaamista ja oppimista, joka kannustaa niin purjehtijat kuin valmentajatkin antamaan parastaan. Yhdessä harjoitteleminen antaa monipuolisen harjoittelualustan kaikille purjehtijoille ja yhdessä tekemisen meininki vahvistaa koko luokan hyvää yhteishenkeä entisestään. E-yhteistyössä on voimaa!

KIINNOSTAAKO VALMENTAJANA TOIMIMINEN?

Ota yhteyttä valmennuksesta vastaavaamme, Kirsi Alaseen >>