— KARSINTAKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2019 —

 1. Edustuspaikat MM-, JuEM-, PM- ja JuPM-kilpailuihin sekä muihin kilpailuihin, joissa on rajoitettu osanottokiintiö, jaetaan näiden karsintasääntöjen perusteella. Suomen kiintiöt arvokilpailuihin vuonna 2019 ovat seuraavat. MM- kilpailut 5 miestä ja 5 naista, JuEM 8 + 8 ja JuPM (JNOM) 20 + 20 purjehtijaa. PM-kilpailuihin ei ole maakohtaista kiintiötä.
 2. Juniorikilpailujen ikäraja on 19 vuotta. Vuoden 2019 juniorikilpailuihin saavat osallistua 1.1.2000 tai sitä myöhemmin syntyneet purjehtijat.
 3. Karsintakilpailuja on kolme, jotka kaikki lasketaan mukaan purjehtijan lopullisiin karsintapisteisiin. Karsintasarja muodostuu seuraavista kilpailuista;
  K1/R7/SM 2018 EMK
  K2/R2 2019 NJK
  K3/R3 2019 HSK
 4. Pisteiden laskenta tapahtuu rankingpistelaskun mukaisesti ja rankingsäännöissä mainitulla tavalla. Jos purjehtija ei osallistu johonkin karsintakilpailuun, saa hän nolla (0) karsintapistettä tästä osakilpailusta. Tasapisteissä tilanne ratkaistaan rankingsääntöjen kohdan kolme (3) mukaisesti.
 5. Karsintatuloksissa etenemiskeinoista (sääntö 42) saadun hylkäämisen DNE voi laskea pois huonoimpana tuloksena. Tällöin pisteet lasketaan korvaamalla DNE tulos kilpailun poisheittolähdön pisteillä. Kilpailun karsintatulos määräytyy sen sijan mukaisesti mihin korjatut pisteet oikeuttavat. Tämä ei kuitenkaan muuta muiden purjehtijoiden sijoituksia tässä kilpailussa. Katso esimerkki yksi (1) karsintasääntöjen lopussa.
 6. Kilpailussa on saatava purjehdittua vähintään kaksi (2) lähtöä, jotta sillä on karsinta-arvo. Varakarsintakilpailua ei ole.
 7. Hyvitystä karsintapisteisiin voi anoa, mikäli sairauden tai muun ylivoimaisen syyn takia joutuu jäämään pois yksittäisistä lähdöistä tai kilpailuista. Välinerikko tai osallistuminen toiseen kilpailuun ei kelpaa hyvityksen perusteeksi.
 8. Hyvityksen hakeminen tapahtuu toimittamalla kirjallinen hyvityspyyntö liiton hallitukselle välittömästi esteen ilmaannuttua, kuitenkin viimeistään viiden (5) vuorokauden kuluessa ko. kilpailun päättymisestä. Poikkeuksen muodostaa kolmas karsintakisa, jota koskevat pyynnöt tulee toimittaa 26.5.2019 HSK:lla ennen kilpailun palkintojenjakoa. Myöhemmin jätettyjä anomuksia ei käsitellä. Liiton hallitus käsittelee hyvityspyynnöt ja antaa harkintansa mukaisen hyvityksen karsintapisteisiin.
 9. Edustuspaikat jaetaan karsintatulosten perusteella paremmuusjärjestyksessä alkaen ensimmäiseksi sijoittuneesta. Edustuspaikkaa tarjotaan vuorollaan jokaiselle purjehtijalle, kunnes ao. kilpailun maakiintiö on täytetty. Edustuspaikat jaetaan viimeisen karsinnan palkintojenjaon jälkeen liiton hallituksen kokouksessa. Jokaisen purjehtijan on vahvistettava osallistumisensa viimeistään 29.5.2019 tai hänen katsotaan luopuneen paikastaan.
 10. Vuoden 2020 ensimmäinen karsinta eli K1 on samalla R7 EMK:lla Espoossa 7.-8.9. 2018. Loput karsinnat purjehditaan keväällä 2020 ja ne ilmoitetaan vuoden 2020 kilpailukalenterissa.
 11. Esimerkki 1: kilpailussa on 25 osallistujaa. Purjehtijan sarja (5,4,2,1,DNE,10)=38 pistettä. Karsintapisteet (5,4,2,1,10)=22 pistettä. Kilpailun lopputulos ja rankingtulos määräytyvät esimerkissä 42 pisteen mukaan. Karsintapisteet tästä kilpailusta määräytyvät sen sijan mukaisesti mille 22 pisteellä olisi sijoitettu.