— KARSINTAKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 2018 —

 1. Edustuspaikat MM-, JuEM-, PM- ja JuPM-kilpailuihin sekä muihin kilpailuihin, joissa on rajoitettu osanottokiintiö, jaetaan näiden karsintasääntöjen perusteella. Suomen kiintiöt arvokilpailuihin vuonna 2018 ovat seuraavat. MM- kilpailut 5 miestä ja 5 naista, JuEM 8 + 8 ja JuPM 20 + 20 purjehtijaa. PM-kilpailuihin ei ole maakohtaista kiintiötä.
 2. Juniorikilpailujen ikäraja on 19 vuotta. Vuoden 2018 juniorikilpailuihin saavat osallistua 1.1.1999 tai sitä myöhemmin syntyneet purjehtijat.
 3. Karsintakilpailuja on kolme, jotka kaikki lasketaan mukaan purjehtijan lopullisiin karsintapisteisiin. Karsintasarja muodostuu seuraavista kilpailuista;
  R6/K1 Helsinki BS, SM 2017
  R2/K2 NJK 12.-13.5.2018
  R3/K3 HSK 26.-27.5.2018
 4. Pisteiden laskenta tapahtuu rankingpistelaskun mukaisesti ja rankingsäännöissä mainitulla tavalla. Jos purjehtija ei osallistu johonkin karsintakilpailuun, saa hän nolla (0) karsintapistettä tästä osakilpailusta. Tasapisteissä tilanne ratkaistaan rankingsääntöjen kohdan kolme (3) mukaisesti.
 5. Karsintatuloksissa etenemiskeinoista (sääntö 42) saadun hylkäämisen DNE voi laskea pois huonoimpana tuloksena. Tällöin pisteet lasketaan korvaamalla DNE tulos kilpailun poisheittolähdön pisteillä. Kilpailun karsintatulos määräytyy sen sijan mukaisesti mihin korjatut pisteet oikeuttavat. Tämä ei kuitenkaan muuta muiden purjehtijoiden sijoituksia tässä kilpailussa. Katso esimerkki yksi (1) karsintasääntöjen lopussa.
 6. Kilpailussa on saatava purjehdittua vähintään kaksi (2) lähtöä, jotta sillä on karsinta-arvo. Varakarsintakilpailua ei ole.
 7. Hyvitystä karsintapisteisiin voi anoa, mikäli sairauden tai muun ylivoimaisen syyn takia joutuu jäämään pois yksittäisistä lähdöistä tai kilpailuista. Välinerikko tai osallistuminen toiseen kilpailuun ei kelpaa hyvityksen perusteeksi.
 8. Hyvityksen hakeminen tapahtuu toimittamalla kirjallinen hyvityspyyntö liiton hallitukselle välittömästi esteen ilmaannuttua, kuitenkin viimeistään viiden (5) vuorokauden kuluessa ko. kilpailun päättymisestä. Poikkeuksen muodostaa kolmas karsintakisa, jota koskevat pyynnöt tulee toimittaa 27.5.2018 HSK:lla ennen kilpailun palkintojenjakoa. Myöhemmin jätettyjä anomuksia ei käsitellä. Liiton hallitus käsittelee hyvityspyynnöt ja antaa harkintansa mukaisen hyvityksen karsintapisteisiin.
 9. Edustuspaikat jaetaan karsintatulosten perusteella paremmuusjärjestyksessä alkaen ensimmäiseksi sijoittuneesta. Edustuspaikkaa tarjotaan vuorollaan jokaiselle purjehtijalle, kunnes ao. kilpailun maakiintiö on täytetty. Edustuspaikat jaetaan viimeisen karsinnan palkintojenjaon jälkeen HSK:lla 27.5.2018. Jokaisen purjehtijan on vahvistettava osallistumisensa viimeistään 30.5.2018 tai hänen katsotaan luopuneen paikastaan.
 10. Vuoden 2019 ensimmäinen karsinta on R7 E-jolla SM Espoossa (EMK) 7.-9.9. 2018. Loput karsinnat purjehditaan keväällä 2019 ja ne ilmoitetaan vuoden 2019 kilpailukalenterissa.
 11. Esimerkki 1: kilpailussa on 25 osallistujaa. Purjehtijan sarja (5,4,2,1,DNE,10)=38 pistettä. Karsintapisteet (5,4,2,1,10)=22 pistettä. Kilpailun lopputulos ja rankingtulos määräytyvät esimerkissä 42 pisteen mukaan. Karsintapisteet tästä kilpailusta määräytyvät sen sijan mukaisesti mille 22 pisteellä olisi sijoitettu.