— SUOSITUKSIA KILPAILUJEN JÄRJESTÄJILLE —


Tällä sivulla on Europe Class Finlandin suosituksia siitä, miten E-jolla-luokan ranking-kilpailuja tulisi järjestää. Europe Class Finland toivoo, että kilpailuorganisaatio noudattaa suosituksia mahdollisuuksien mukaan. Suositusten rikkominen ei ole hyvityspyynnön peruste. Suositukset ovat olemassa, jotta ranking-kilpailut järjestettäisiin mahdollisimman samankaltaisesti luokan kansainvälisten arvokilpailujen kanssa järjestävän seuran resurssit huomioon ottaen. Europe Class Finland pyrkii mahdollisuuksien mukaan avustamaan kilpailulautakuntia kilpailujen järjestämisessä. Europe Class Finland suosittelee, että kilpailut järjestetään noudattaen soveltuvilta osin World Sailingin suosituksia (https://d7qh6ksdplczd.cloudfront.net/sailing/wp-content/uploads/2022/05/18103638/WS_RaceManagement-Policies_FleetRacing-April2022.pdf). Näiden suositusten ensimmäinen osa sisältää Europe Class Finlandin erityisen tärkeinä pitämiä kohtia World Sailingin dokumentista. Toisessa osassa on muita Europe Class Finlandin antamia suosituksia. Tämän sivun ensimmäinen osa on järjestetty World Sailingin suositusten mukaisesti. Ensimmäisessä osassa sulkuihin merkityt kohdat ovat Europe Class Finlandin lisäyksiä.


1. Tärkeimpiä World Sailingin suosituksia:

 • Kilpailulautakunta ei poikkea suosituksista ajan tai purjehdittujen purjehdusten puutteen vuoksi.

 • Vähintään viisi minuuttia ennen ensimmäisen veneluokan varoitusviestiä nostetaan oranssi lippu ja annetaan yksi äänimerkki.

 • Aikataulunmukaisten purjehdusten suorittamiseen käytetään koko päivä, jos se on tarpeen.

 • Purjehduksia ei lähetetä, jos tuulen keskinopeus on rata-alueen jossain kohdassa alle 5 solmua (noin 2,6 m/s) tai yli 25 solmua (noin 12,9 m/s). Tällöin kilpailulautakunta mahdollisuuksien mukaan lykkää purjehduksia maissa ja käyttää numeroviirejä.

 • Rata tehdään siten, että ensimmäisen veneen maaliintuloaika on mahdollisimman lähellä tavoiteaikaa (50 minuuttia).

 • Lähtölinja tehdään yleensä suoraksi tuuleen nähden. Tästä ohjeesta voi olla perusteltua poiketa esimerkiksi virran, laitojen välisten erojen tai odotettujen shiftien vuoksi.

 • Lähtölinjaa tarkkaillaan kummastakin päästä.

 • Mikäli kilpailulautakunta ei tunnistanut jokaista venettä, joka oli liian aikaisin lähtölinjan radan puolella, se viestittää yleisen palautuksen tai U-lippua käytettäessä lykkäyksen.

 • Jokainen purjehdus lähetetään käyttämällä ensin U-lippua, jos kilpailuun on ilmoittautunut yli 10 venettä. Muuten käytetään ensin P-lippua. Mahdollisen yleisen palautuksen jälkeen käytetään mustaa lippua, jos yleinen palautus ei ollut lähtölinjan väärän pituuden tai suunnan aiheuttama. Muulloin käytetään veneiden määrästä riippuen U- tai P-lippua myös yleisen palautuksen jälkeen.

 • Rataa ei lyhennetä käyttämällä S-lippua.

 • Mikäli ensimmäisen rataosuuden ensimmäisellä puolikkaalla tuuli kääntyy pysyvästi enemmän kuin 25 °, purjehdus voidaan mitätöidä.

 • Purjehdus voidaan mitätöidä myös, jos sen hetkisellä tuulen nopeudella yksikään vene ei tulisi maaliin enimmäisajan puitteissa.

 • Jos tuuli kääntyy pysyvästi enemmän kuin 15 °, rataa käännetään mahdollisuuksien mukaan.

 • Jos tuuli sen jälkeen kääntyy pysyvästi enemmän kuin 45 °, purjehdus mitätöidään, mikäli kilpailulautakunta ei pysty siirtämään merkkejä riittävästi saadakseen radan suoraksi tuulen suhteen.

 • Jos vaikuttaa siltä, että ensimmäisen veneen maaliintuloaika on yli 20 % tavoiteajan ulkopuolella (alle 40 minuuttia tai yli 60 minuuttia), merkkien paikkaa muutetaan mahdollisuuksien mukaan kuitenkin siten, ettei minkään rataosuuden pituus lyhene alle 50 %:iin tai pitene yli 150 %:iin alkuperäisestä.

 • Kun tuulen keskinopeus ylittää tai alittaa pysyvästi luokkasäännöissä määritellyn rajan (12 solmua eli noin 6,2 m/s) koko rata-alueella, kilpailulautakunta toimii säännön PKS P5 mukaisesti sekä varoitusviestin yhteydessä että kääntömerkeillä.

 • Kilpailulautakunta voi protestoida veneitä, joiden se havaitsee koskevan merkkiä, jos vene ei ota asianmukaista rangaistusta eikä protestoi tilanteesta toista venettä.

 • Kilpailulautakunta voi myös protestoida venettä, joka ei ole kiertänyt rataa säännön PKS 28 mukaisesti.


2. Muut luokkaliiton suositukset:

 • Jos World Sailingin suosituksessa lukee, että kilpailulautakunta voi (may) tehdä jotain, kilpailulautakunta pyrkii mahdollisuuksien mukaan tekemään sen.

 • Purjehdusohjeisiin kirjataan, että kilpailu on pätevä, kun on suoritettu 2 purjehdusta.

 • Rata-alueeksi valitaan mahdollisimman avoin vesialue ja ratatyypiksi trapetsoidirata.

 • Tavoiteaika on 50 minuuttia ja enimmäisaika 75 min.

 • Rata tehdään suoraksi tuuleen nähden.

 • Kilpailulautakunta valvoo kääntömerkkejä.

 • Protestilautakunta nimittää vesille tarkkailijan valvomaan säännön PKS 42 noudattamista. Tarkkailijaveneitä on vähintään yksi jokaista purjehtivaa veneluokkaa kohden.

 • Purjehdusten välinen tauko on 10 minuuttia. Tauko lasketaan viimeisen veneen maaliintulosta oranssin lipun nostamiseen. Taukoa voidaan korkean lämpörasituksen vuoksi pidentää 20 minuuttiin.