— ECF:N PELISÄÄNNÖT —

Europe Class Finland ry (ECF) korostaa toiminnassaan yhdessä tekemistä, ammattimaista otetta, vastuullista veneilyä sekä eettisesti kestävää urheilua ja lajikulttuuria. Sääntöjä tulee noudattaa kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Näillä säännöillä haluamme turvata, että kaikkia purjehtijoita kohdellaan samanvertaisina ja saavutamme toiminnalle asetettuja tavoitteita.

Harjoituksissa, treenileirillä ja kilpailussa olemme aina edustamassa Suomea, joten hyvä̈ käytös, purjehdussääntöjen ja ohjeiden noudattaminen, sekä̈ positiivinen asenne ovat osa yhteistä arvopohjaa.

PURJEHTIJA

ECF:n jäsenenä purjehtija

 • Sitoutuu ECF:n pelisääntöihin
 • Sitoutuu noudattamaan ECF:n alaisuudessa järjestettäviä kisa- tai leirikohtaisia sääntöjä Sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n (https://www.suek.fi) vahvistamaa antidopingsäännöstöä sekä Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n asettamia ohjelmia (https://spv.fi/teema/antidoping/ )
 • Käyttäytyy asianmukaisesti leireillä ja kisamatkoilla
 • Kannustaa ja tukee kanssaurheilijoita
 • Kuuntelee valmentajia ja joukkueenjohtajia
 • Noudattaa veneilyyn liittyviä sääntöjä ja kunnioittaa muita purjehtijoita ja veneilijöitä
 • Noudattaa terveellisiä elämäntapoja ja nerityisesti leiri-, harjoittelu- ja kisaolosuhteissa syö terveellisesti ja riittävästi välttäen karkkia ja roskaruokaa
 • Ei käytä alkoholia, energiajuomia, tupakkaa, nuuskaa tai muita huumausaineita
 • Huolehtii, että palautuminen leiri- ja kisapäivistä tapahtuu yön aikana (unen määrä väh. 8h)
 • Ei kiusaa tai häiritse muita
 • Kantaa vastuun omasta koulunkäynnistään ja/tai opiskelustaan
 • Huolehtii omasta veneestään ja varusteistaan sekä niihin liittyvistä asiakirjoista
 • Huolehtii leiri- ja kisamaksuista eräpäivään mennessä

VALMENTAJA JA JOUKKUEENJOHTAJA

Valmentajan tehtävä on luoda puitteet turvalliselle harjoittelulle, ottaen huomioon olosuhteet ja purjehtijan taidot. Itse harjoittelu tapahtuu aina purjehtijan omalla vastuulla. Valmentajalla tai joukkueenjohtajalla on oikeus perua viralliset harjoitukset, jos olosuhteet sitä edellyttävät.

Valmentajalla tai joukkueenjohtajalla on oikeus poistaa purjehtija harjoituksista, jos tämä ei noudata pelisääntöjä tai muuten häiritsee harjoituksia. Toistuvista väärinkäytöksistä keskustellaan purjehtijan
ja tarvittaessa tämän huoltajiensa kanssa. Purjehtija voi menettää paikkansa ranking-sarjassa, jos hän toistuvasti ja vakavasti rikkoo sääntöjä. Päätöksen tekee ECF:n hallitus ja valmentaja(t) yhdessä. Valmennusmaksua ei tällaisissa tapauksissa palauteta.

ECF:n leireillä ja kisamatkoilla pätevät samat säännöt. Vakavista tai toistuvista väärinkäytöksistä seuraa edustusjoukkueesta tai ranking-sarjasta pois sulkeminen. Pahimmassa tapauksessa purjehtija lähetetään
omalla kustannuksellaan kotiin kesken leirin tai kisamatkan. Tämä tapahtuu valmentajien ja joukkueenjohtajan päätöksellä. Alaikäisten kohdalla kotiin lähettäminen hoidetaan yhdessä vanhempien kanssa.