- RANKING-SÄÄNNÖT -

1. Europe Class Finland järjestää vuosittain ranking-sarjan.

2. Europe Class Finlandin hallitus päättää ennen ranking-sarjan alkua, mitkä kilpailut lasketaan mukaan ranking-sarjaan. Europe Class Finland julkaisee luettelon ranking-sarjan osakilpailuista, niiden ajankohdista sekä niitä järjestävistä seuroista verkkosivuillaan. Hallitus saa tehdä mitä tahansa muutoksia tähän luetteloon, kunhan niistä tiedotetaan jäsenistölle riittävästi vähintään viikkoa ennen kutakin muutoksen kohteena olevaa kilpailua.

3. Ranking-sarjan tulokset julkaistaan vähintään 10 päivää ennen ranking-säännön 5 tarkoittamaa palkintojenjakotilaisuutta Europe Class Finlandin verkkosivuilla. Europe Class Finlandin jäsen voi hakea muutosta ranking-tuloksiin. Muutoksenhakupyyntö on toimitettava jollekin Europe Class Finlandin hallituksen jäsenelle viimeistään 5 päivää ennen palkintojenjakotilaisuutta. Pyyntö on perusteltava.

4. Ranking-sarjan palkinnot jaetaan Europe Class Finlandin ranking-sarjan päättymistä seuraavassa vuosikokouksessa. Europe Class Finlandin hallitus voi poiketa tästä säännöstä, jos se tiedottaa siitä jäsenilleen samalla menettelyllä ja samojen aikarajojen puitteissa kuin sen olisi toimittava kutsuakseen koolle yhdistyksen kokous.

5. Ranking-sarjassa palkitaan seitsemän parhaiten sijoittunutta kilpailijaa sekä neljä parhaiten sijoittunutta kilpailijaa, joilla ei ole ollut ranking-sijoitusta minään aiempana vuonna. Lisäksi palkitaan neljä kilpailijaa, joiden edellisen vuoden ranking-sijoituksen ja kyseisen vuoden ranking-sijoituksen välinen erotus on suurin. Tasasijojen ratkaisemiseen käytetään kyseisen vuoden ranking-sijoitusta tai toissijaisesti näiden sääntöjen tasapistemenetelmää. Jos useampi kuin yksi kilpailija olisi edelleen oikeutettu samaan palkintoon, heidän on jaettava palkinto.

6. Pistelasku tapahtuu käyttämällä menetelmää, jossa purjehtija saa osakilpailusta pisteitä sen mukaan, kuinka mones hänen edustamansa vene oli kilpailun tuloslistalla, kun siltä poistetaan kaikki ne veneet, joiden purjehtija ei ole Europe Class Finland ry:n jäsen ranking-säännön 11 tarkoittamaan aikarajaan mennessä. Mikäli purjehtija ei ole osallistunut osakilpailuun, tuottaa tämä osakilpailu pistemäärän, joka vastaa koko sarjan ranking-säännön 11 mukaisten osallistujien lukumäärällä mitattuna suurimman osakilpailun ranking-säännön 11 mukaisten purjehtijoiden lukumäärää lisättynä yhdellä pisteellä. Purjehtija on osallistunut osakilpailuun, jos hänen purjehtimallaan veneellä on sijoitus osakilpailun tuloslistalla.

7. Purjehtijan sijoitus ranking-sarjassa määräytyy osakilpailujen yhteenlasketun pistemäärän mukaan. Yhteenlaskusta jätetään kaksi huonointa osakilpailua pois, mikäli sarjan pistelaskuun hyväksyttyjä osakilpailuja on seitsemän (7) tai useampi. Mikäli sarjatuloksiin laskettavien osakilpailujen määrä on neljä (4), viisi (5) tai kuusi (6), niin vain yksi (1) huonoin osakilpailusijoitus jätetään pois yhteenlaskusta. Sellaisen osakilpailun tulosta, jossa purjehtijan purjehtimaa venettä tai purjehtijaa on rangaistu sääntöjen PKS 2 tai PKS 69 rikkomisesta, ei kuitenkaan voi jättää pois pistemäärää yhteen laskettaessa.

8. Tasapistetilanteet ratkaistaan pienimmän yksittäisen pistemäärän saavuttaneen eduksi. Parhaiden pisteiden ollessa tasan, verrataan osakilpailutulosten toiseksi parhaita pisteitä jne., kunnes saadaan aikaiseksi ero purjehtijoiden pisteissä. Mikäli tasapistetilanne ei ratkea parhaita pisteitä vertaamalla, niin etu on sen purjehtijan, joka sijoittui parhaiten kauden viimeisimmässä osakilpailussa, jossa yksikin vielä ratkaisemattomassa tasatilanteessa oleva purjehtija on saanut pisteitä. Vertailuissa käytetään kaikkia osakilpailuja.

9. Osakilpailua, jossa on purjehdittu alle kaksi (2) purjehdusta, ei oteta mukaan ranking-sarjan pistelaskuun.

10. Ranking-sarjan tuloksiin lasketaan mukaan kaikki osakilpailuista tuloksen saaneet purjehtijat, jotka ovat Europe Class Finland ry:n jäseniä viimeistään 10 päivää ennen ranking-säännön 5 tarkoittamaa palkintojenjakotilaisuutta.

11. Epäselvissä tilanteissa Europe Class Finlandin hallitus ratkaisee tilanteet parhaaksi katsomallaan tavalla purjehtijoiden yhteisen edun mukaisesti.